Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe jest to przedsiębiorstwo, którego profilem działalności są usługi rachunkowe.

Firmy mogą mieć księgowość prowadzoną przez osoby zatrudnione w firmie lub przez zewnętrzne firmy, właśnie biura rachunkowe.

W biurze takim pracują księgowe i księgowi, którzy mają odpowiednie wykształcenie poparte certyfikatami i pozwoleniami na wykonywanie zawodu a także doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Biuro może składać się z jednej księgowej lub wielu księgowych, w zależności od wielkości biura.

Biuro ma obowiązek być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej na wypadek popełnienia błędu przy wykonywaniu czynności z zakresu prowadzenia powierzonych mu ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości. Spełnienie tego obowiązku to korzyść dla klienta, który ma dzięki temu gwarancję zabezpieczenia na wypadek szkody wynikającej z zaniechania lub złego wykonania usługi przez biuro rachunkowe.

 

Dodaj komentarz